U, de petitionaris
12079142 527688754074091 6317116708622998841 n

Stop het schenden van de privacy van patiënten in de zorg

1.351 ondertekeningen

Deze petitie is gericht tegen de teloorgang van het medisch beroepsgeheim en de privacy in de zorg; het uitblijven van maatregelen van de minister van VWS en de verantwoordelijk toezichthouders tegen onrechtmatige uitwisseling, verwerking en gebruik van medische persoonsgegevens in de zorg.

Ervaringen van zowel hulpvragers als hulpverleners kunnen gestuurd worden naar: gezondheidszorg.privacy4all@yahoo.com. Deze zullen dan doorgestuurd worden naar de nationale ombudsman (anoniem indien gewenst), ter ondersteuning van de klacht die op 8 september is ingediend over deze kwestie.

In een aanvullende klachtenbrief aan de nationale ombudsman is extra aandacht gevraagd voor de privacyschending door gemeenten bij de jeugd-ggz!

Petitie

Wij

burgers van Nederland: zorgvragers en zorgverleners

 

constateren

dat ziektekostenverzekeraars onze dossiers inzien zonder onze toestemming; dat onze privacyverklaringen om die inzage te verbieden door hen wordt genegeerd; dat onze zorgverleners door ziektekostenverzekeraars onder druk gezet worden om onze medische dossiers in te zien, anders volgt boete; dat onze medische gegevens herleidbaar zijn bij verwerking in het DIS en gekoppeld worden via SUWI-net/SRI en uitgewisseld worden door gemeentelijke diensten

 

en verzoeken

  • dat een eind komt aan de teloorgang van het medisch beroepsgeheim en de privacy in de zorg;
  • dat maatregelen genomen worden door verantwoordelijk toezichthouders tegen onrechtmatige uitwisseling, verwerking en gebruik van onze medische gegevens in de zorg;
  • dat de minister er op toe ziet dat dit ook gebeurt;
  • dat burgers geïnformeerd worden over mogelijkheid opstellen privacyverklaring;
  • dat de macht van ziektekostenverzekeraars stopt.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen